Ekonomi

Sigara paketlerine yeni düzenleme! Marka adı veya şirket unvan kısaltmasının yazılması zorunlu oldu

Test üretimleri başta olmak üzere her türlü üretimde tütün ve sigara ünitesinin ambalajlarına marka veya firma unvanının kısaltmasının yazılması zorunlu hale gelmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tütün ürünleri ihracatını artırmak, kaçak ve kayıt dışı tütün ürünlerini önlemek amacıyla yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Buna göre firmalardan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alındıktan sonra, Bakanlığın izni ile ve kurulumun bulunduğu il sınırları içinde kurulum sahası dışında ek ürün deposu oluşturulabilir. ve kurulumdan önce bildirimde bulunulması koşuluyla ek bir hammadde deposu. Kullanımdan vazgeçilen antrepolar, tahliye tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirilir. Makine çalışma testlerinde, ürün testlerinde, test üretimlerinde ve her koşulda yapılan üretimlerde tütün mamulü birim ambalajı sigara Üzerine marka veya şirket unvanının kısaltmasının yazılması zorunlu olacaktır. Tütün ürünleri ve sigaraların ambalajlarında bulunması gereken bilgiler işlemden önce Bakanlığa bildirilecektir.

İŞLENMİŞ TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ İHRACATI

Düzenleme ile, karışık tütün, homojenize tütün veya yeniden yapılandırılmış tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, genişletilmiş tütün çekirdeği, tütün atığı ve tütün atığının işlenmesiyle elde edilen tütün artık “füme tütün” olarak anılacaktır. Gerekli prosedürleri yerine getiren şirket, ürettikleri tütün ürünlerini veya işlenmiş tütünleri serbestçe ihraç edebilecektir. İhracat usulü kapsamında ihraç edilecek işlenmiş tütün ve tütün ürünü hakkında belirtilen bilgi ve belgeler, üretimden önce Bakanlığa bildirilir.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ihraç edilen tütün ve tütün ürünleri için, Ticaret Bakanlığı’na dahilde işleme izni başvurusu yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınır. Bakanlığa yapılan başvuruda belirtilen bilgi ve belgeler tesisin üretim kapasitesi dikkate alınarak değerlendirilecek ve uygun görülenlere başvurunun tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ön izin verilecektir. İşlenmiş tütün veya tütün ürünlerinin ihracatı ancak onu üreten şirket tarafından yapılabilir.

“İHRACAT İÇİN YAPILMIŞTIR” ibaresi ZORUNLUDUR

Tütünün ambalajı ile üretilen ve ihraç edilen ürün cinsinin ambalaj birimi ve ambalaj birimi üzerinde “ihracat için üretilmiştir” ibaresi ile sabit ve silinmez, ihracatçı ülkenin Türkçe ve ihracatçı ülkenin resmi dilinde adı ürün birimi ve iç pazarda sunulan gruptur. baskı gerekecektir. Homojenize tütün, şişirilmiş tütün granülleri, tütün atıklarının işlenmesiyle elde edilen tütünler ve karışık yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütünün tütün şeklinde üretilmesi ihtiyaçları ile sınırlı olmak üzere, Bakanlıktan “tütün ithali uygunluk belgesi” ve bu tür tütünlerin üretimi için tütün atıkları. “Onları almanız şartıyla izin verilecektir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu