Ekonomi

GSO, firmaları yeşil mutabakat kriterlerine hazırlıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep’te faaliyet gösteren firmaların Avrupa Birliği’nin (AB) “AB Yeşil Anlaşması” kapsamında belirlediği kriterlere uygun üretim yapabilmeleri ve bu nedenle ihracat engelleriyle karşılaşmamaları için çalışma başlattı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep’te faaliyet gösteren şirketler. Avrupa Birliği AB’nin “AB Yeşil Anlaşması” kapsamında belirlediği kriterlere uygun üretim yapabilmelerini ve buna bağlı olarak ihracat engelleriyle karşılaşmamalarını sağlamaya başlamıştır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için bir eylem planı hazırlayan GSO, kalıcı bir dönüşümü sağlamayı ve hem Avrupa Yeşil Anlaşması kurallarına üst düzeyde uyumu hem de Gaziantep’in dünya ihracatındaki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Sanayi ve ihracatın geleceği için büyük önem taşıyan GSO tarafından, kamuda görev yapan meslek odaları ve teknik personelin gönüllü katılımıyla “Yeşil Uzlaşma” konulu bir çalışma grubu kuruldu.

Bu kapsamda AB’ye ihracat yapan firmaların teknik engellerle karşılaşmamaları için bilgilendirme ve proje çalışmaları çalışma grubu tarafından yürütülecek. Şirketlere eğitim, seminer ve mentorluk hizmetleri verilecek.

Çalışma grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan genelgeye istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeşil Uzlaşma Eylem Planı”na istinaden çalışmalarını yürütecek.

Yeşil Uzlaşma Stratejisi kapsamında AB tarafından 8 unsur belirlenirken, çalışma grubu, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeşil Uzlaşma Eylem Planı” kapsamında hazırlanan 9 ana başlıkta şirketleri Yeşil Uzlaşma’ya hazırlayacak.

GSO Başkanı Adnan Vernverdi, yeşil uzlaşı kriterlerinin Gaziantep’in sanayisi ve ticareti için hayati önem taşıdığını belirterek, tüm şirketlerin hassas hazırlıklar yapması gerektiğini vurguladı.

Ünverdi, AB’nin iklim değişikliğini önlemek ve ekonominin çevre ile uyum içinde büyümesini sağlamak için Aralık 2019’da bir “AB Yeşil Mutabakatı” stratejisi oluşturduğunu söyledi. 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfıra indirerek, %55 oranında azaltarak iklim açısından nötr bir kıta olmayı hedeflediğini kaydetti.

Ünverdi, Yeşil Anlaşma’da atıfta bulunulan “sınır karbon vergisi” gibi uygulamalarla AB’ye hammadde, ara ürün veya bitmiş ürün ihraç eden şirketlerin, düzenlemeler kapsamında ihraç ettikleri ürünlere karbon vergisi ödemek zorunda kalabileceklerini söyledi. AB yakın gelecekte.

Bu nedenle şirketler için de bir geçiş dönemi tanındığını belirten vernverdi, “AB Yeşil Anlaşması ile AB sadece AB içindeki şirketleri değil, AB ile olan tüm ekonomik ve ticari ortaklarını da içine alacak düzenlemeler getiriyor” dedi. .

Gaziantep Sanayi Odası olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vernverdi, Oda’da oluşturulan çalışma grubunun firmalara yönelik bilgilendirme çalışmalarına başlayacağını söyledi. yeşil uzlaşma

Yeşil Anlaşma’nın 1 Ocak 2026’dan itibaren kademeli olarak üretici ve ihracatçıların hizmetine sunulacağını ve bu durumun sorun olmaması gerektiğini kaydeden vernverdi, “Yeşil Anlaşma aynı zamanda sanayi, enerji, ulaşım, çevre ve çevre konularını da ele almayı hedefliyor. çevrenin korunması. “Yeşil Anlaşma, gıda gibi konularda düzenlemeler içeriyor. Yeşil Anlaşma, şirketlerimiz için belirli riskler ve tehditlerle birlikte birçok fırsat sunabilir. Çalışmalarımıza başladık ve bu dönüşümün kararlılıkla uygulanacağına inanıyoruz. Dolayısıyla şirketlerimizin de hazırlıklara başlaması ve stratejiler geliştirmesi gerekiyor” dedi.

Ünverdi, Yeşil Anlaşma kurallarına yüksek düzeyde uyulması durumunda AB ülkelerine yapılan ihracatta önemli artışların olabileceğini söyledi. TürkiyeEn büyük ticaret ortağı olduğu için hepimiz Yeşil Anlaşma ile ilgileniyoruz. Türkiye, AB’ye toplam ihracatının %50’sini gerçekleştiriyor ve en fazla yabancı yatırımı AB’den alıyor.Ülke olarak 2020 yılında 170 milyar dolarlık ihracatımızın yarısını AB ülkelerine gerçekleştirdik.Gaziantep olarak 1 milyar 728 milyon ihracat yaptık. 2020’de AB ülkelerinde dolar. Bu, 2020’deki ihracatımızın yaklaşık %22’sine tekabül ediyor. Bu rakamlar bile konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Devam eden ihracat büyümesinin durmaması ve önümüzdeki yıllarda hedef olarak belirlediğimiz ihracat verilerine ulaşabilmek için hem kamu sektörünün hem de özel sektörün bu konuda çok çalışması gerekiyor. Elbette bu sürecin hem yatırım hem de dönüşüm açısından bir takım maliyetleri olacaktır. Bu nedenle şirketlerimiz ve sanayimiz için kamu tarafından finansman ve teşvik desteği sağlanabilir. Yeşil Anlaşma ile ilgili süreci takip eden ve kendilerine yol haritası belirlemeyi planlayan tüm kurum, kuruluş ve firmalar odamızla iletişime geçebilirler. Çalışma grubumuzla koordineli olarak yapılacak toplantı ve çalışmalarda gelecekte atılacak adımlar belirlenecektir. GSO’lar olarak Yeşil Anlaşma konusunda farkındalık yaratmak ve şirketlerimizin bu anlaşma kapsamında uygulanacak politikalar arasında yer almasını sağlamak. HaberlerSınırlı olmaları için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu noktada şirketlerimiz Odamızda kurulu olan çalışma grubumuzdan her türlü desteği alabilir ve uyum süreci ile ilgili çalışmaları ortak yürütebilir” dedi.

Gaziantep’in bu süreci çok daha verimli bir şekilde yürüteceğini ve Yeşil Uzlaşma ile birlikte Model Fabrika’ya uyum sağlamanın daha kolay olacağını kaydeden vernverdi, “Model Fabrika şehrin sanayisi için büyük bir değer ve süreç, yalın üretim, verimlilik, dijitalleşme ve enerji verimliliği de büyük avantaj.Gaziantep’te bu sürecin yürütülmesinde önemli avantajlar gibi konularda şirketlere sağladığı eğitim ve uygulamalarla Yeşil Uzlaşı’nın dönüşümüne önemli katkı sağlayacak” dedi.

AB Yeşil Anlaşma eylem planının uygulama takvimi

Mevzuat düzenlemeleri 2019 -2022: Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yasal ve teknik altyapı düzenlemeleri yapılacaktır. Geçiş dönemi 2023-2025: İthalatçıların ithalat miktarları, emisyon fiyatları vb. Bilgiler rapor edilecektir. Herhangi bir ceza, ek mali yük olmayacak. Sistem oluşturulacak ve teknik altyapı hazırlanacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren: Sistem, mevzuatı ve teknik altyapısı ile hazır hale getirilecek, AB’ye ihraç edilen ve emisyon değeri olmayan ürünlere gerekli yaptırımlar (yaptırım, ek vergi, mevduat vb.) uygulanacaktır. uygun.

Ticaret Bakanlığı’nın eylem planı:

Kömür sınırı düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği diplomasisi, Avrupa Yeşil Anlaşması bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri. – GAZİANTEP

Kaynak: Lashlas Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu